Đăng ký

Bài 2 trang 135 SGK Toán 5

Đề bài

Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu ?

Hướng dẫn giải

Thời gian bé Lan ngồi trên đu quay là:

        1 phút 25 giây x 3 = 3 phút 75 giây= 4 phút 15 giây

                                  Đáp số:  4 phút 15 giây.

shoppe