Đăng ký

Bài 2 trang 132 SGK Toán 5

Đề bài

Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau đó đi ô tô đến viện bảo tàng Lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết bao nhiêu thời gian ?

Hướng dẫn giải

Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện bảo tàng Lịch sử là:

            35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút

                                            Đáp số: 2 giờ 55 phút

shoppe