Đăng ký

Bài 2 trang 13 SGK Toán 5

Đề bài

Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

a) 

b) 

Hướng dẫn giải

a) 

b) 

shoppe