Đăng ký

Bài 2 trang 120 - Sách giáo khoa Hóa 11

 Khi sục khí xiclopropan vào dung dịch brom sẽ quan sát thấy hiện tượng màu dung dịch bị nhạt dần. Vì vậy, chúng ta chọn C.

Tags