Đăng ký

Bài 2 trang 108 SGK Toán 5

Đề bài

a) Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật (hình bên).

b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 4cm. Tính diện tích của mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABMN, BCPN.

Hướng dẫn giải

Mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABMN, BCPN đều là hình chữ nhật.

Áp dụng công thức: diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng.

Lời giải chi tiết

a) Các cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật là:

AB = MN = PQ =  CD

AD = MQ = BC = NP

AM = BN = CP = DQ

b) Diện tích mặt đáy MNPQ là:        6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích của mặt bên ABNM là:      6 x 4 = 24 (cm2)

Diện tích của mặt bên BCPN là:       4 x 3 = 12  (cm2)

                                Đáp số: b) 18cm2; 24cm2; 12cm2

shoppe