Đăng ký

Bài 17 trang 59 SGK Hình học 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 17. Trong mỗi trường hợp sau, hãy gọi tên hình tròn xoay:

a) Sinh bởi ba cạnh của một tam giác cân khi quay quanh trục đối xứng của tam giác đó.

b) Sinh bởi một tam giác vuông (kể cả điểm trong) khi quay quanh đường thẳng chứa một cạnh góc vuông.

Hướng dẫn giải

a) Hình nón

b) Khối nón.