Đăng ký

Bài 1 trang 8 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 nâng cao

Đề bài

Bài 1. Vectơ khác với đoạn thẳng như thế nào?

Hướng dẫn giải

Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, điểm đầu gọi là gốc và điểm cuối gọi là ngọn.