Đăng ký

Bài 1 trang 64 SGK Sinh học 9

Đề bài

Đột biến gen là gì ? Cho ví dụ.

Hướng dẫn giải

Đột biến gen là những biến đối trong cấu trúc gen liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtit

Ví dụ: Do nhiễm chất độc màu da cam gây đột biến gen dẫn đến biến đổi kiểu hình ở người là cụt hai bàn tay bẩm sinh