Đăng ký

Bài 1 trang 47 SGK Địa lí 9

Đề bài

Hãy chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng.

Hướng dẫn giải

- Công nghiệp nước ta tương đối đa dạng  với đầy đủ các ngành công nghiệp thuộc các lĩnh vực, với 3 nhóm ngành, 29 ngành công nghiệp:

+  Công nghiệp khai thác

+ Công nghiệp chế biến

+ Công nghiệp sản xuất, phân phối điện khí đốt, nước

- Cả nước đã hình thành một số ngành công nghiệp trọng điểm: là những ngành chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp, được phát triển dựa trên thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và tạo nguồn hàng xuất khẩu, sự phát triển của các ngành này có tác động thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

 Gồm: Chế biến lương thực, thực phẩm, cơ khí, điện tử, khai thác nhiên liệu, vật liệu xây dựng, hóa chất, dệt may, điện.