Đăng ký

Bài 1 trang 179 SGK Sinh học 9

Đề bài

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã?

Hướng dẫn giải

- Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã:

+ Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn,...

+ Trồng cây gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật.

+ Không săn bắn các động vật hoang dã.