Đăng ký

Bài 1 trang 177 SGK Sinh học 9

Đề bài

Tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thế nào?

Hướng dẫn giải

-     Tài nguyên không tái sinh là nguồn tài nguyên sau một thời gian khai thác và sử dụng sẽ bị cạn kiệt dần.

-     Tài nguyên tái sinh là nguồn tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi