Đăng ký

Bài 1 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Đề bài

Đơn vị của động lượng là gì?

A.kg.m.s2.

B.kg.m.s.

C.kg.m/s.

D.kg/m.s.

Hướng dẫn giải

Chọn C.