Đăng ký

Bài 1 trang 111 SGK Địa lí 9

Đề bài

Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp?

Hướng dẫn giải

Những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp ở Tây Nguyên:

* Thuận lợi:

- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

+ Diện tích đất ba dan lớn (1,36 triệu ha), phân bố tập trung thành vùng lớn trên bề mặt các cao nguyên. Khí hậu cận xích đạo với mùa khô kéo đài, thích hợp để hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su). Các cao nguyên cao (trên 1000 m) có khí hậu mát, thích hợp để trồng một số cây có nguồn gốc cận nhiệt (chè, rau, hoa quả).

+ Nguồn nước trên các con sông khá thuận lợi cho sản xuất cây công nghiệp.

+ Đồng cỏ rộng lớn trên các cao nguyên có thể chăn thả gia súc lớn (trâu, bò).

+ Còn diện tích rừng lớn nhất nước với nhiều loại gỗ quý, chim, thú quý.

- Điều kiện kinh tế - xã hội:

+ Người dân có nhiều kinh nghiệm trồng cây công nghiệp lâu năm, trồng rừng.

+ Được sự chú trọng đầu tư của Nhà nước, đang thu hút nhiều dự án đầu tư của trong và ngoài nước về cơ sở hạ tầng và cơ sở vậ chất kĩ thuật.

+ Nhiều cơ sở, nhà máy chế biến đã được hình thành, giúp nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy sản xuất phát triển.

+ Nhu cầu lớn của thị trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài về các sản phẩm cây công nghiệp (cà phê, cao su, hồ tiêu ...).

* Khó khăn:

- Mùa khô kéo dài 4-5 tháng, việc làm thủy lợi khó khăn, tốn kém. Rừng dễ bị chay.

- Tài nguyên rừng bị suy thóai do khai thác chưa hợp lí, do mở rộng diện tích đất nông nghiệp tự phát.

- Thiếu lao động có chuyên môn kĩ thuật, cơ sở vật chất kĩ thuật của nông - lâm nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

shoppe