Vợ nhặt - Kim Lân (Ngắn gọn nhất) - Soạn văn 12

Tổng hợp các bài soạn văn với độ dài bài soạn đa dạng về tác phẩm Vợ nhặt - Kim Lân. Các bài phân tích, nghị luận, bình giảng và suy nghĩ về tác phẩm Vợ nhặt - Kim Lân. Mời các em cùng theo dõi nhé!

Nghệ thuật đặc sắc của “Vợ Nhặt” - Ngữ Văn 12

+ Cách dựng truyện: tự nhiên, đơn giản nhưng chặt chẽ. Kim Lân khéo làm nổi bật sự đối lập giữa hoàn cảnh và tính cách. + Giọng Văn: mộc mạc, giản dị . Ngôn ngữ gần với khẩu ngữ, nhưng có sự chắt lọc kĩ lưỡng, có sức gợi đáng kể: bước “ngật ngưỡng”, đường “khẳng khiu, nhấp nhỉnh”, vẻ mặt “ phớn phở”

Xem thêm

Tóm tắt Vợ nhặt – Kim Lân - Ngữ Văn 12

Giữa lúc xóm ngụ cư xơ xác, tiêu điều trong nạn đói đầu năm 1945, vào một buổi chiều tà, Tràng một người nông dân nghèo, luống tuổi, thô kệch, lại dở hơi dẫn một người phụ nữ về nhà. Vì đang lâm cảnh ngộ đói rách cùng đường nên chỉ qua vài lần gặp gỡ với một vài câu nói đùa, rồi cắm đầu ăn một chặ

Xem thêm

Phân tích Vợ nhặt hay nhất - Ngữ văn lớp 12 tập 2

<p>Truyện ngắn Vợ nhặt của nh&agrave; văn Kim L&acirc;n l&agrave; một t&aacute;c phẩm quan trọng trong chương tr&igrave;nh Ngữ văn lớp 12. Sau đ&acirc;y, CUNGHOCVUI&nbsp;sẽ mang đến cho c&aacute;c bạn b&agrave;i&nbsp;<strong>Ph&acirc;n t&iacute;ch Vợ nhặt</strong>, hy vọng đ&acirc;y sẽ l&agrave; một trong c&aacute;c b&agrave;i ph&acirc;n t&iacute;ch hay nhất d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn!</p> <p><strong>B&agrave;i l&agrave;m</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp;Kim L&acirc;n l&agrave; một nh&agrave; văn am hiểu s&acirc;u sắc, gắn b&oacute; với n&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng th&ocirc;n. &Ocirc;ng hầu như chỉ viết về sinh hoạt n&ocirc;ng th&ocirc;n v&agrave; cảnh ngộ của người n&ocirc;ng d&acirc;n với&nbsp;truyện ngắn nổi tiếng mang t&ecirc;n&nbsp;&quot;L&agrave;ng&quot;. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, nh&agrave; văn c&ograve;n được biết đến với truyện ngắn Vợ nhặt. Đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;u chuyện về bức tranh cuộc sống của người n&ocirc;ng d&acirc;n trong nạn đ&oacute;i kinh ho&agrave;ng của cả d&acirc;n tộc. Nếu truyện ngắn L&agrave;ng chỉ khắc họa t&igrave;nh cảm s&acirc;u sắc của nh&acirc;n vật &ocirc;ng Hai với l&agrave;ng của m&igrave;nh th&igrave; Vợ nhặt lại l&agrave; một c&acirc;u chuyện s&acirc;u sắc hơn, để lại những dư &acirc;m s&acirc;u lắng trong l&ograve;ng người đọc&nbsp;trước t&igrave;nh người cao cả m&agrave; con người d&agrave;nh cho nhau trong ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn nhất, đớn đau nhất.</p> <p>&nbsp; &nbsp;Vợ nhặt được s&aacute;ng t&aacute;c sau C&aacute;ch mạng th&aacute;ng t&aacute;m, c&oacute; tiền th&acirc;n l&agrave; tiểu thuyết &quot;X&oacute;m ngụ cư&quot; nhưng bị thất lạc bản thảo. Sau n&agrave;y, Kim L&acirc;n viết lại dựa v&agrave;o một phần truyện cũ v&agrave; in trong tập &quot;Con ch&oacute; xấu x&iacute;&quot;. T&aacute;c phẩm l&agrave; bức tranh hiện thực s&acirc;u sắc về nạn đ&oacute;i năm 1945 v&agrave; số phận của những con người trong ho&agrave;n cảnh đ&oacute;, qua đ&oacute; cho thấy kh&aacute;t vọng sống m&atilde;nh liệt, kh&aacute;t khao hạnh ph&uacute;c của con người đồng thời tố c&aacute;o tội &aacute;c của bọn thực d&acirc;n l&agrave;m cho d&acirc;n tộc ta phải khổ sở, đi&ecirc;u đứng.</p>

Xem thêm

Diễn biến tâm lí nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN TÂM LÍ NHÂN VẬT BÀ CỤ TỨ [https://cunghocvui.com/baiviet/debaiphantichnhanvatbacututrongtruyennganvonhatcuakimlan.html] TRONG TRUYỆN NGẮN “VỢ NHẶT” CỦA KIM LÂN Dưới đây là những nét chính cần ghi nhớ trong diễn biến tâm trạng của nhân vật này:  Lúc đầu bà cụ không ngờ con lấy vợ

Xem thêm

Hướng dẫn cách vẽ sơ đồ tư duy Vợ nhặt ngắn gọn nhất

<p><strong>Hướng dẫn c&aacute;ch vẽ sơ đồ tư duy Vợ nhặt ngắn gọn nhất</strong></p> <p><em><strong>Nh&agrave; văn Kim l&acirc;n được biết đến với rất nhiều t&aacute;c phẩm văn học nổi tiếng giai đoạn kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n x&acirc;m lược. Một trong những t&aacute;c phẩm của &ocirc;ng được biết đến nhiều nhất l&agrave; t&aacute;c phẩm Vợ nhặt. B&agrave;i viết h&ocirc;m nay c&ugrave;ng học vui sẽ hướng dẫn c&aacute;c bạn vẽ sơ đồ tư duy t&aacute;c phẩm Vợ nhặt ngắn gọn nhất!</strong></em></p> <h2><strong>I. Gi&aacute; trị nh&acirc;n đạo của t&aacute;c phẩm</strong></h2> <p>Truyện tố c&aacute;o tội &aacute;c của thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; ph&aacute;t x&iacute;t Nhật, phản &aacute;nh v&agrave; t&aacute;i hiện cuộc sống th&ecirc; thảm của nh&acirc;n d&acirc;n trong nạn đ&oacute;i. Nh&agrave; văn bộc lộ sự cảm th&ocirc;ng s&acirc;u sắc với nỗi khổ, với những người d&acirc;n ngh&egrave;o, lạc hậu ,&ocirc;ng ph&aacute;t hiện ra vẻ đẹp diệu kỳ của người lao động. Trong bất cứ ho&agrave;n cảnh nghiệt ng&atilde; n&agrave;o, họ - những người n&ocirc;ng d&acirc;n ngh&egrave;o ấy vẫn vượt l&ecirc;n c&aacute;i chết, gắng sức y&ecirc;u thương đ&ugrave;m bọc lẫn nhau v&agrave; c&ugrave;ng hy vọng v&agrave;o 1 tương lai tươi s&aacute;ng, hướng người d&acirc;n ngh&egrave;o đến &aacute;nh s&aacute;ng của c&aacute;ch mạng. Truyện ngắn xuất sắc với t&igrave;nh huống truyện độc đ&aacute;o v&agrave; nhất l&agrave; nghệ thuật mi&ecirc;u tả t&acirc;m l&yacute; nh&acirc;n vật tinh tế của t&aacute;c giả. Đến ng&agrave;y nay t&aacute;c phẩm vẫn mang đậm t&iacute;nh nh&acirc;n văn m&agrave; t&aacute;c giả muốn gửi gắm, n&oacute; c&oacute;&nbsp; &yacute; nghĩa s&acirc;u sắc cho thế hệ sau n&agrave;y.</p>

Xem thêm

Giá trị nhân đạo sâu sắc trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân - Ngữ Văn 12

DÀN Ý I. MỞ BÀI    Giới thiệu chung về truyện ngắn Vợ nhặt và giá trị nhân đạo sâu sắc của tác phẩm. II. THÂN BÀI    1. Nạn đói khủng khiếp năm 1945    Trong truyện đã diễn tả với tất cả niềm xót thương thông cảm của tác giả về cảnh bi thảm của quần chúng lao động trong nạn đói khủng khiếp năm 1945.

Xem thêm

Dàn ý Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt

Kim Lân là cây bút viết truyện ngắn chuyên nghiệp, ông tập trung viết về cảnh nong thôn, hình tượng người nông dân lao động. Vợ nhặt là truyện ngắn đặc sắc viết về người nông dân trong nạn đói năm 1945, nhân vật Tràng là hình tượng đại diện cho số phận của những người nông dân giai đoạn này. 1. HO

Xem thêm

Dàn ý Phân tích nhân vật người vợ nhặt trong Vợ nhặt

Giới thiệu tác giả Kim Lân: là cây bút chuyên viết Truyện ngắn, ông am hiểu sâu sắc đời sống của người nông dân và thường tập trung viết về họ. Vợ nhặt là một trong số những truyện ngắn đặc sắc viết về người nông dân của ông. Nhân vật đóng vai trò quan trọng trong tác phẩm này chính là người vợ nh

Xem thêm

Phân tích giá trị nhân đạo sâu sắc trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân

ĐỀ BÀI: PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ NHÂN ĐẠO SÂU SẮC TRONG TRUYỆN NGẮN VỢ NHẶT [https://cunghocvui.com/baiviet/phantichtacphamvonhat.html] CỦA KIM LÂN TÌM HIỂU ĐỀ: Đây là đề văn phân tích yêu cầu người làm chỉ ra các giá trị nhân đạo sâu sắc trong một tác phẩm cụ thể.  Để làm tốt bài này, trước hết cần có khá

Xem thêm

Từ cảm nhận của mình về hai nhân vật bà cụ Tứ và người đàn bà làng chài làm sáng tỏ ý kiến - Ngữ Văn 12

thích ý kiến: Ý kiến chỉ ra sự giống nhau của hai nhân vật: đều yêu thương con bằng sự thấu hiểu lẽ đời; đồng thời chỉ ra sự khác nhau: tình yêu thương con của bà cụ Tứ là sự vị tha, bao dung, lạc quan; còn tình yêu thương con của người đàn bà hàng chài là sự chịu đựng, hi sinh, nhẫn nhục. Đó là nhữ

Xem thêm

Ý nghĩa nồi cháo cám trong Vợ nhặt - Ngữ Văn 12

Bữa ăn ngày đói thật thảm hại. Trên cái mẹt rách có độc một lùm rau chuối thái rối và một đĩa muối ăn với cháo lõng bõng. Bà mẹ Tràng còn chuẩn bị một nồi cháo cám “đắng chát, nghẹn bứ” mà bà gọi là “chè khoán ngon đáo để. +Chi tiết trên thể hiện tình trạng cùng cực của người dân lao động trong nạn

Xem thêm

Cảm nhận về những nét đặc sắc của từng tác giả trong việc thể hiện vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ ở hai truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” và “Vợ nhặt” - Ngữ Văn 12

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI: I. GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM:  Tô Hoài là cây đại thụ lớn của nền văn học hiện đại Việt Nam.  Ông đã để lại cho đời một sự nghiệp văn chương đạt kỉ lục về số lượng tác phẩm; phong phú, hấp dẫn về nội dung; đặc sắc về nghệ thuật. Vợ chồng A Phủ là một truyện ngắn xuất sắc tro

Xem thêm

Dàn ý hay phân tích nhân vật Thị trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

Dàn ý phân tích nhân vật Thị trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân giúp ta hiểu rõ hơn về tình cảnh của người phụ nữ dù khốn khổ những không làm mất đi vẻ đẹp vốn có.

Xem thêm

Cảm nhận về tình huống truyện trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân - Ngữ Văn 12

thích ý kiến: Ý kiến thứ nhất: Bản chất đây là cấu chuyện hôn nhân lẽ ra phải là chuyện nghiêm túc nhưng đã bị biến thành trò vui, là sự nô giỡn với hạnh phúc với tín điều thiêng liêng. Ý kiến thứ 2: Tình huống Tràng nhặt được vợ ban đầu là một trò đùa, bông lơn nhưng kết thúc lại trở thành điều có

Xem thêm

Phân tích sức mạnh của tình thương yêu con người qua đoạn Mị cứu A Phủ và Tràng đối với cô vợ theo - Ngữ Văn 12

1. GIỚI THIỆU CHUNG:  Tô Hoài là cây đại thụ lớn của nền văn học hiện đại Việt Nam.  Ông đã để lại cho đời một sự nghiệp văn chương đạt kỉ lục về số lượng tác phẩm; phong phú, hấp dẫn về nội dung; đặc sắc về nghệ thuật. Vợ chồng A Phủ là một truyện ngắn xuất sắc trong đời văn Tô Hoài nói riêng và vă

Xem thêm

Đề bài : Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân

Bài làm Kim Lân với phong cách viết giản dị, gần gũi với đời sống của nhân dân nên ông được xem là nhà văn của làng quê Việt Nam. Những sáng tác của ông luôn chạm vào trái tim người đọc cảm xúc ấm áp, thân quen nhất. Truyện ngắn “Vợ nhặt” ra đời giữa bối cảnh đất nước ta đang lầm than, nạn đói hoàng

Xem thêm

Cảm nhận về hình ảnh bát cháo hành trong truyện "Chí Phèo" và hình ảnh bát cháo cám trong "Vợ nhặt" - Ngữ Văn 12

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC TÁC GIẢ, TÁC PHẨM VÀ HAI HÌNH ẢNH:  Nam Cao, cây bút hiện thực xuất sắc và thấm đẫm tinh thần nhân đạo. Chí Phèo 1941 là kiệt tác đã kết tinh cao nhất đặc điểm nghệ thuật của nhà văn.   Kim Lân là một cây bút có sở trường truyện ngắn, có nhiều trang viết cảm động về đề tài

Xem thêm

Đề bài : Chứng minh tính nhân đạo trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân

Bài làm Văn học hiện thực Việt Nam những năm 19301945 không những tái hiện sâu sắc bức tranh xã hội nhiều bất công, khốn khổ mà còn tràn đầy tính nhân văn sâu sắc. Đọc truyện ngắn “Vợ nhặt”, chắc chắn người đọc sẽ không kìm được nước mắt về cuộc sống cơ cực, bần hàn của người dâ trong nạn đói nhưng

Xem thêm

Dàn ý Phân tích nhân vật Tràng trong Vợ nhặt đủ ý, chi tiết kèm gợi ý

Dưới đây là dàn ý Phân tích nhân vật Tràng trong Vợ nhặt của Kim Lân mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Cùng tham khảo mẫu dưới đây để làm tốt bài văn.

Xem thêm

Soạn bài : Vợ nhặt (Kim Lân)

CÂU 1 TRANG 33 SGK NGỮ VĂN 12 TẬP 2 Phần 1 từ đầu ... tự đắc với mình: Tràng đưa được người vợ nhặt về nhà Phần 2 tiếp ... đẩy xe bò: chuyện hai vợ chồng gặp nhau, thành vợ thành chồng Phần 3 tiếp ... nước mắt chảy ròng ròng: tình thương của người mẹ nghèo khó Phần 4 còn lại: niềm tin vào tương

Xem thêm
Loạt soạn văn, phân tích tác phẩm Vợ nhặt - Kim Lân trên đây được Cunghocvui biên tập và sưu tầm lại. Rất mong sẽ đem đến lượng kiến thức bổ ích nhất cho các em học sinh.
Chúc các em học tập và đạt kết quả tốt trong học tập!
Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!
Bài liên quan