Viết số tự nhiên trong hệ thập phân - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Viết số tự nhiên trong hệ thập phân được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 20 SGK Toán 4

1. Đọc số Viết số Số gồm có Tám mươi nghìn bảy trăm mười hai 80 712 8 chục nghìn, 7 trăm, 1 chục , 2 đơn vị Năm nghìn tám trăm sáu mươi tư 5864 5 nghìn, 8 trăm, 6 chục, 4 đơn vị Hai nghìn không trăm hai mươi 2020 2 nghìn, 2 chục Chín triệu năm trăm linh chín 9000509 9 triệu, 5 trăm, 9 đơn vị Đọc số

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Viết số tự nhiên trong hệ thập phân - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!