So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Toán 4

1. 1234 > 999                                                35 784 < 35 790 8754 < 87 540                                            92 501 > 92 410 39 680 = 39000 + 680                                17 600 = 17000 + 600 2. a Ta có: 8136 < 8316<  8361.     Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!