Luyện tập chung trang 11 SGK Toán 2 - Toán lớp 2

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 11 SGK Toán 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SGK Toán 2

1. 62 = 60 + 2 99 = 90 + 9 87 = 80 + 7 39 = 30 + 9 85 = 80 + 5 2.  3.  4.  Số quả cam chị hái được là 85 44 = 41 quả cam Đáp số: 41 quả cam. 5.       1dm = 10cm;          10cm = 1dm

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 11 SGK Toán 2 - Toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!