Nồng độ dung dịch đầy đủ và chi tiết nhất

Tổng hợp đầy đủ các Nồng độ dung dịch được học trong chương trình học. Công thức các góc trong tam giác, Công thức góc chia đôi, Các công thức hạ bậc,... cùng nhiều công thức khác nằm trong phần Nồng độ dung dịch.

Công thức tính nồng độ mol

Khi biết số mol thì nồng độ mol được tính theo công thức sau                         CM= dfrac {n} {V lít}

Công thức tính nồng độ mol/lít

Khi biết số mol chất tan và thể tích dung dịch thì nồng độ mol được tính theo công thức sau: CM=dfrac {n{ct}} {V{dd}}                                    n{ct} : số mol chất tan                                    V{dd}: thể tích dung dịch lít

Công thức tính nồng độ phần trăm(C%)

Khi biết khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch thì nồng độ phần trăm được tính theo công thức sau: C%=dfrac { m{ct}} {m{dd}}.100                                                                         m{ct}: Khối lượng chất hòa tan g.                                          m{dd}=m{ct}

Loạt Nồng độ dung dịch trên đây hi vọng sẽ đem lại cho các em kiến thức hữu ích nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!