Khối lượng mol trung bình của 1 hỗn hợp đầy đủ và chi tiết nhất