Tỉ khối hơi của chất A đối với chất B( cùng điều kiện V,T,P) đầy đủ và chi tiết nhất

Tổng hợp đầy đủ các Tỉ khối hơi của chất A đối với chất B( cùng điều kiện V,T,P) được học trong chương trình học. Công thức các góc trong tam giác, Công thức góc chia đôi, Các công thức hạ bậc,... cùng nhiều công thức khác nằm trong phần Tỉ khối hơi của chất A đối với chất B( cùng điều kiện V,T,P).

Công thức tính tỷ khối hơi của chất A đối với chất B

Khi biết khối lượng mol của hai chất A và B thì tỷ khối hơi được tính theo công thức sau: dfrac{A} {B}=dfrac {MA} {MB}    ;    dfrac{A} {kk}= dfrac{MA} {29}      Đo cùng điều kiện V,T,P

Loạt Tỉ khối hơi của chất A đối với chất B( cùng điều kiện V,T,P) trên đây hi vọng sẽ đem lại cho các em kiến thức hữu ích nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!