Công thức tính nồng độ mol

Hướng dẫn giải

Khi biết số mol thì nồng độ mol được tính theo công thức sau

                        \(C_M= \dfrac {n} {V (lít)}\)

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Một số thể loại văn học kịch, văn nghị luân- Soạn văn lớp 11

   1. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH, CẤC KIỂU LOẠI KỊCH VÀ YÊU CẦU ĐỌC KỊCH BẢN VĂN HỌC • ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH    Kịch là dùng lời thoại của nhân vật, tái tạo những mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống. Kịch là một loại hình nghệ thuật tổng hợp của nhiều bộ môn, nhiều người đạo diễn, diễn viên, hóa trang, ánh sá

Soạn bài Một thời đại trong thi ca- Soạn văn lớp 11

   1. THEO TÁC GIẢ, CÁI KHÓ TRONG VIỆC TÌM RA TINH THẦN CỦA THƠ MỚI LÀ GÌ? VÀ TÁC GIẢ ĐÃ NÊU RA CÁCH NHẬN DIỆN NHƯ THẾ NÀO?    Theo tác giả, cái khó trong việc tìm ra thành tựu thơ mới là không phải bài thơ mới nào cũng là bấi kiệt tác cả. Và tác giả đã nêu ra cách nhận diện hay nguyên tắc chung của

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận- Soạn văn lớp 11

                                          PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN Tìm hiểu văn bản chính luận Đọc kĩ ba văn bản:         a.Đoạn trích Tuyên ngôn Độc lập: Vãn bản chính luận bao gồm những tuyên ngôn, tuyên bố của một đảng phái chính trị hoặc một vị nguyên thủ quốc gia nhằm trình bày quan điểm

Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác- Soạn văn lớp 11

   1. BÀI ĐIẾU VĂN NÀY CÓ THỂ CHIA LÀM MẤY PHẦN? NÊU NỘI DUNG CỦA TỪNG PHẦN?    Bài điếu văn này có thể chia làm 3 phần: Phần I: Hai đoạn 1, 2: Giới thiệu chung về những đóng góp của Các Mác. Phần II: Các đoạn 3, 4, 5 và 6: Tổng kết những cống hiến vĩ đại của Các Mác. Phần III: Đoạn 7 và câu cuối

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận(Tiếp theo)- Soạn văn lớp 11

   II. CÁCH PHƯƠNG TIỆN DIỄN ĐẠT VÀ ĐẶT TRƯNG CỦA PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN    Phong cách ngôn ngữ chính trị mang ba đặc trưng cơ bản: Tính công khai về quan điểm chính trị. Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận Tính truyền cảm, thuyết phục.    Các đặc trưng đó được thể hiện ở những phươn

Công thức tính nồng độ phần trăm

 Khi biết khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch thì nồng độ phần trăm được tính theo công thức sau:                                         \C\%= \dfrac {m{ct}} {m{dd}}.100\% \Rightarrow m{ct}=\dfrac {C\%.m{dd}} {100\%}\