Luyện tập trang 33 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 33 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 33 SGK Toán 4

a S                   b Đ                     c S d Đ                   e S

Bài 2 trang 34 SGK Toán 4

a Tháng 7 có 18 ngày mưa. b Số ngày mưa tháng 8 nhiều hơn tháng 9 là:             15 3 = 12 ngày c Số ngày mưa trung bình của mỗi tháng là:            18 + 15 + 3 : 3 = 12 ngày

Bài 3 trang 34 SGK Toán 4

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 33 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!