Luyện tập trang 22 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 22 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 4

1. a 0; 10; 100                                b 9; 99; 999. 2. a Có 10 chữ số có một chữ số là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.     b Có 90 chữ số có hai chữ số là: 10; 11; 12;... 97; 98; 99. 3. a 859067 < 859 167;                    c 609 608 < 609 609;     b 492 037 > 482 037;                   d 2

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 22 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!