Luyện tập trang 17 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 17 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 17 SGK Toán 4

a Số  35 627 449 đọc là: Ba mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi chín. Trong đó chữ số 3 có giá trị là 3 triệu và chữ số 5 có giá trị là 5 triệu. b Số 123 456 789 đọc là: Một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín. Trong đó chữ số 3 có giá t

Bài 2, 3 trang 17 SGK Toán 4

2. a 5760342                                 b 5706342     c 50076342                               d 57634002 3. a Trong số các nước nêu trên nước Ấn Độ có số dân nhiều nhất và nước Lào có dân số ít nhất.     b Các nước có số dân xếp theo thứ tự từ ít đến nhiều là:                   Lào; Campuchia;

Bài 4 trang 17 SGK Toán 4

  Viết Đọc 1 000 000 000 “ Một nghìn triệu” hay “ một tỉ” 5 000 000 000 “ năm nghìn triệu” hay “ năm tỉ ” 315 000 000 000 “ ba trăm mười lăm nghìn triệu” hay “ba trăm mười lăm tỉ” 3 000 000 000 “Ba nghìn triệu” hay “ba tỉ” Viết Đọc 1 000 000 000 “ Một nghìn triệu” hay “ một tỉ” 5 000 000 000 “ năm n

Bài 5 trang 18 SGK Toán 4

Hà Giang có sáu trăm bốn mươi tám nghìn một trăm người. Hà Nội có ba triệu không trăm linh bảy nghìn người. Quảng Bình có tám trăm mười tám nghìn ba trăm người. Gia Lai có một triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm người. Ninh Thuận có năm trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm người. TP Hồ Chí Minh

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 17 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!