Luyện tập trang 16 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 16 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 16 SGK Toán 4

Bài 2, 3 trang 16 SGK Toán 4

2. 32 640 507 đọc là: Ba mươi hai triệu sáu trăm bốn  mươi nghin năm trăm linh bảy. 8 500 658 đọc là: Tám triệu năm trăm nghìn sáu trăm năm mươi tám. 830 402 960 đọc là: Tám trăm ba mươi triệu bốn trăm linh hai nghìn chín trăm sáu mươi. 85 000 120 đọc là: Tám mươi lăm triệu không nghìn một trăm hai

Bài 4 trang 16 SGK Toán 4

Xác định chữ số 5 thuộc hàng nào, từ đó tính giá trị của số đó. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Chữ số 5 trong số 715 638 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là 5000. b Chữ số 5 trong số 571 638 thuộc hàng trăm nghìn nên có giá trị là 500 000. c  Chữ số 5 trong số 836 571  thuộc hàng trăm  nên có giá trị là 500.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 16 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!