Luyện tập chung trang 36 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 36 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 36 SGK Toán 4

a Chọn D. b Chọn B. c Chọn C. d Chọn C. e Chọn C.

Bài 2, 3 trang 37 SGK Toán 4

2. a Hiền đã đọc 33 quyển sách. b Hòa đã đọc 40 quyển sách. c Hòa đã đọc nhiều hơn Thực số quyển sách là:                      4025=15 quyển d Trung đọc ít hơn Thực 3 quyển sách. e Hòa đọc nhiều sách nhất. g Trung đọc ít sách nhất. h Trung bình mỗi bạn đọc được số quyển sách là:                  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 36 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!