Bài 50: Nóng, lạnh và nhiệt độ - Khoa học lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 50: Nóng, lạnh và nhiệt độ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Nhiệt kế ở hình 3 chỉ có bao nhiêu độ?

Nhiệt kế ở hình 3 chỉ 30 độ C

Trong ba cốc nước dưới đây, cốc a nóng hơn cốc nào và lạnh hơn cốc nào?

  Cốc a nóng hơn cốc c và lạnh hơn cốc b, vì cốc a là cốc nước nguội, cốc b là cốc nước nóng, cốc c là cốc nước đá.  

Trong hình 1, cốc nước nào có nhiệt độ cao nhất, cốc nước nào có nhiệt độ thấp nhất ?

Cốc nước nóng có nhiệt độ cao nhất, cốc nước đá có nhiệt độ thấp nhất, cốc nước nguội có nhiệt độ cao hơn cốc nước đá.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 50: Nóng, lạnh và nhiệt độ - Khoa học lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!