Đăng ký

Giải câu 1 trang 15- Sách giáo khoa Vật lý 7

   Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương ta vẫn thấy ảnh của vật .

   Kết luận: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo.