Bài 31: Không khí có những tính chất gì? - Khoa học lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 31: Không khí có những tính chất gì? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Không khí có hình dạng nhất định không?

+ Không khí được thổi vào quả bóng và bị buộc lại trong đó khiến quả bóng căng phồng lên. + Các quả bóng đều có hình dạng khác nhau: To, nhỏ, hình thù các con vật khác nhau, … + Điều đó chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất định mà nó phụ thuộc vào hình dạng của vật chứa nó.

Mô tả hiện tượng xảy ra ở hình 2b và 2c

+Trong chiếc bơm tiêm này chứa đầy không khí. +Trong vỏ bơm vẫn còn chứa không khí. +Thân bơm trở về vị trí ban đầu, không khí cũng trở về dạng ban đầu khi chưa ấn thân bơm vào.

Nêu một số ví dụ khác chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất định

Không khí được bơm vào bóng bay, phao tắm, lốp xe,.. Mỗi vật có một hình dạng khác nhau. Chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất định.

Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống

Một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống: bơm bóng bay, bơm xe, phao tắm, làm bơm tiêm,...

Sử dụng các từ nén lại và giãn ra để nói về tính chất của không khí qua thí nghiệm này

Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra.

Tác động lên chiếc bơm như thế nào để chứng tỏ : Không khí có thể bị nén lại và giãn ra?

Nhấc thân bơm lên để không khí tràn vào đầy thân bơm rồi ấn thân bơm xuống để không khí nén lại dồn vào ống dẫn rồi lại nở ra khi vào đến quả bóng làm cho quả bóng căng phồng lên.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 31: Không khí có những tính chất gì? - Khoa học lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!