Bài 30: Làm thế nào để biết có không khí? - Khoa học lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 30: Làm thế nào để biết có không khí? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Dùng một túi ni lông to, mở rộng miệng túi và thử làm như các bạn trong hình 1

+ Những túi ni lông phồng lên như đựng gì bên trong. +  Không khí tràn vào miệng túi và khi ta buộc lại nó phồng lên. + Điều đó chứng tỏ xung quanh ta có không khí.

Hãy tìm ví dụ chứng tỏ không khí có ở xung quanh ta và không khí có trong những chỗ rỗng của mọi vật

Khi thổi bóng, quả bóng căng phồng lên vì có chứa không khí xung quanh. Khi ta dùng sách quạt thì da mặt cảm nhận được hơi mát. Điều đó chứng tỏ không khí ở xung quanh ta. Khi ta bịt một đầu của kim tiêm và cho xilanh vào ta thấy nặng. Điều đó chứng tỏ không khí có trong bơm tiêm.

Lấy kim đâm thủng một túi ni lông chứa đầy không khí. Bạn thấy có hiện tượng gì xảy ra?

Khi dùng kim châm thủng túi ni lông ta thấy túi ni lông dần xẹp xuống. Để tay lên chỗ thủng ta thấy mát như có gió nhẹ vậy.

Nhúng chìm một chai “rỗng” có đậy nút kín vào trong nước, bạn nhìn thấy gì nổi lên mặt nước?

Khi mở nút chai ra ta thấy có bông bóng nước nổi lên mặt nước. Không khí có ở trong chai rỗng.

Nhúng miếng bọt biển khô xuống nước, bạn nhìn thấy gì nổi lên mặt nước?

Nhúng miếng bọt biển khô xuống nước ta thấy nổi lên trên mặt nước những bong bóng nước rất nhỏ chui ra từ khe nhỏ trong miếng bọt biển Những lỗ nhỏ li ti trong miếng bọt biển khô đó chứa không khí.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 30: Làm thế nào để biết có không khí? - Khoa học lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!