Đăng ký

Xuất xứ và chủ đề bài Đi đường

185 từ Văn mẫu

Tên bài thơ chữ Hán là ‘Tẩu lộ” (Đi đường); viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Đây là bài số 30 trong "Ngục trung nhật kí”. Nhà thơ Nam Trân đã dịch thành thơ lục bát.

Bài thơ nói lên những suy ngẫm của tác giả về đường đời vô cùng gian lao vất vả, luôn luôn đứng trước bao thử thách khó khăn; phải có dũng khí và quyết tâm vươn lên, vượt lên để giành thắng lợi. Con đường được nói đến trong hài thơ mang hàm nghĩa là con đường cách mạng.

shoppe