Đăng ký

Viết đơn xin học môn cờ vua tại câu lạc bộ thể thao

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC LỚP CỜ VUA
TẠI CÂU LẠC BỘ THỂ THAO HUYỆN ...

..., ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ thể thao huyện/ trường…
Tên tôi là: Nguyễn Thị A - Tuổi: ...
Địa chỉ: Học sinh lớp ..., trường ...
Sau khi tìm hiểu nội quy, quy định của Câu lạc bộ,
Sau khi xem xét nguyện vọng và năng lực bản thân,
Tôi thấy mình có nhu cầu và khả năng vào học tại lớp huấn luyện cê vua của câu lạc bộ, nhằm phát triển năng lực thể thao cho bản thân.
Tôi viết đơn này xin phép Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho phép tôi được vào học tại lớp Huấn luyện cờ vua dành cho lứa tuổi từ...
Tôi xin hứa sẽ thực hiện đúng nội quy, quy định của Câu lạc bộ, và sẽ nộp học phí đầy đủ.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người viết đơn
(Kí tên)
Nguyễn Thị A

Xem thêm >>> Hướng dẫn viêt thư điện báo và bài tham khảo

Trên đây là mẫu đơn xin học lớp cờ vua (hoặc bất kì môn thể thao khác) mà bạn yêu thích mà Cunghocvui gửi đến. Chúc bạn thực hành thành công <3

shoppe