Đăng ký

Việc chỉ biết xu nịnh người khác mà không cố gắng làm ăn thì sẽ không đem lại kết quả tốt

625 từ

Việc chỉ biết xu nịnh người khác mà không cố gắng làm ăn thì sẽ không đem lại kết quả tốt

Ngày xưa, trong thời Bắc triều (Trung Quốc), Hoài Dương Vương Hòa Sĩ Khai bị ốm nặng. Xung quanh màn trướng suốt đêm ngày có rất nhiều quan ngự y đứng chực.

Các quan đại thần ra vào thăm hỏi tấp nập. Người thì dâng thuốc quý. Kẻ thì dâng hiến vật lạ của ngon. Ai cũng muốn nhân dịp này mà tỏ lòng trung và báo đền ân đức Thiên tử.
 
Bữa nọ, có một vị danh y từ núi xa được triệu đến. Sau khi xem mạch, ông ta dâng lên một bát thuốc lạ. Hòa Sĩ Khai chăm chú nhìn vào bát thuốc. Vị danh y kính cẩn tâu:
 
- Thưa Đại vương. Ngài bị bệnh thương hàn rất nguy. Phải uống kì Hoàng long thang" mới mong khỏi bệnh...".
 
- Vậy Hoàng long thang là gì? Ta lần đầu nghe đến, mới được nhìn thấy.
 
- "Dạ, bẩm Đại vương, "Hoàng long thang gọi là "Trần niên phẩn chấp" đó là một thứ kì dược, rất công hiệu và vô cùng linh nghiệm.
 
Hòa Sĩ Khai nhíu đôi lông mày. Các quan ngự y, các quan đại thần có mặt lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Bỗng có một ông quan khúm núm đi lên, cất tiếng nói:

-  Muôn tâu Đại vương !Thứ kì dược ấy cũng dễ uổng thôi. Xin Đại Vương cho phép kẻ hạ thần này được nếm thử xem mùi vị như thế nào.
 
Vừa nói xong, viên nịnh thần nọ bèn cầm lấy bát "Hoàng long thang" đưa lên miệng, ực một cái, nuốt vào bụng sạch sành sanh. Y còn chép miệng hai ba cái.
 
Lũ quần thần cúi đầu im lặng. Hoàng Sĩ Khai nhìn vị cận thần vừa nếm thuốc rồi trầm ngâm.