Đăng ký

Công thức tính vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng

Vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng:   \(\mu\): hệ số ma sát

                   \(a=g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)\)

Hệ số ma sát của 1 số chất:

Chất Hệ số ma sát
Nhôm 0.61
Cao su 1.0
Gỗ 0.62
Gương 0.94