Đăng ký

Máy biến thế, truyền tải điện năng

+) Điện năng tiêu thụ của mạch điện:

           \(W=Pt\)

+) Công suất hao phí:

          \(P_{hp}=\dfrac{rP_{phat}^2}{U^2\cos^2 \varphi}\)                  \(P=nP_0+P_{hp}\)

( Với n là số máy, P là công suất tiêu thụ 1 máy) 

+) Nhiệt lượng tỏa ra trên R:            \(Q=tRI^2(J)\)

+) Độ giảm thế trên dây;                   \(\Delta U=IR=U_{phat}-U_{tieuthu}\)

            \(f=pn\)   (Với n: vận tốc (vòng/s, p: số cặp cực)

+) Máy có điện trở thuần:   

           \(\left\{\begin{matrix}U_{sc}=\sqrt{U_1^2+U_{R-sc}^2}\\ U_{tc}=\sqrt{U_2^2+U_{R-tc}^2}\end{matrix}\right.\)                        \(\dfrac{U_2+I_2r_2}{U_1-I_1r_1}=\dfrac{N_2}{N_1}\)

Công thức liên quan:

Tìm UCmax khi C thay đổi

Tìm ULmax khi L thay đổi

Ngoài ra, với xu hướng ra đề thi của Bộ GD&ĐT, kiến thức sẽ không chỉ nằm trong chương trình 12 mà còn có ở chương trình 10,11. Vì vậy các bạn nên ôn tập kỹ cả phần kiến thức này để đạt được kết quả cao nhất.

Xem lại tổng hợp công thức vật lý 10 TẠI ĐÂY

shoppe