Đăng ký

Máy biến thế, truyền tải điện năng

\(\begin{Bmatrix} U_1,I_1 \end{Bmatrix}\)   cuộn sơ cấp               \(\begin{Bmatrix} U_2,I_2 \end{Bmatrix}\)   cuộn thứ cấp

+) Hiệu suất máy biến thế được tính theo công thức sau:

              \(H=\dfrac{P_2}{P_1}=\dfrac{U_2I_2\cos \varphi_2}{U_1I_1\cos \varphi_1}\)

+) Hệ số máy biến thế được tính theo công thức sau:

              \(k=\dfrac{N_1}{N_2}\)

             \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{I_2}{I_1}=\dfrac{N_1}{N_2}\)

  •    Nếu  \(N_1 < N_2\): Máy tăng thế
  •    Nếu  \(N_1>N_2\): Máy hạ thế

+) Hiệu suất truyền tải điện:  \(H=\dfrac{P_{phat}-P_{hp}}{P_{phat}}\)

+) Hiệu suất sau k lần giảm  \(P_{hp}\):   \(H'=1-\dfrac{1-H}{k}\)

\(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{N_1-2n_1}{N_2-2n_2}\)

\(n_1\): số vòng quấn ngược cuộn sơ cấp

\(n_2\): số vòng quấn ngược cuộn thứ cấp

Công thức liên quan:

Máy biến thế, truyền tải điện năng

Dấu hiệu cộng hưởng

>>>Tham khảo thêm: Trọn bộ công thức vật lý 10,11,12 mới nhất, đầy đủ nhất phục vụ cho việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.