Đăng ký

Soạn bài: Thực hành về hàm ý

571 từ Soạn bài

Câu 1 (trang 99 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

a, Lời bác Phô gái thực hiện hành động van xin, cầu khẩn, ông lí đã đáp lại bằng hành động từ chối: “Ồ, việc quan không phải thứ chuyện đàn bà của các chị!”.

b, Chọn phương án D. Tất cả các phương án trên.

Câu 2 (trang 99 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

a, Câu hỏi đầu tiên của Từ không chỉ hỏi về thời gian mà còn có hàm ý để dẫn dắt việc cô nhắc chồng đã đến hạn nộp tiền nhà (và những khoản chi tiêu khác).

b, Câu nhắc khéo (ở lượt thứ hai) của Từ thực chất có hàm ý nói với Hộ về việc đã đến hạn nộp tiền nhà.

c, Cả hai lượt lời, Từ tránh nói trực tiếp đến việc “cơm áo gạo tiền”. Từ hiểu rằng Hộ phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống: cay đắng xa dần mộng văn chương, sống dằn vặt day dứt giữa mộng tưởng và hiện thực,...vấn đề “cơm áo gạo tiền” là vấn đề tế nhị đối với Hộ. Do đó, Từ không trực tiếp nói về vấn đề đó để tránh gây khó chịu và căng thẳng cho chồng.

Câu 3 (trang 100 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

   - Lớp nghĩa tường minh và hàm ẩn qua bài thơ sóng của Xuân Quỳnh:

       + Lớp nghĩa tường minh: Cảm nhận và miêu tả hiện tượng sóng biển với những đặc điểm trạng thái của nó.

       + Lớp nghĩa hàm ẩn: Vẻ đẹp tâm hôn của người phụ nữ đó là những băn khoăn, suy tưởng về tình yêu của người phụ nữ trẻ.

   - Trong văn học sử dụng hàm ý giúp mang lại những hiệu quả nghệ thuật:

       + Tạo ra nhiều lớp nghĩa phong phú, đa dạng cho tác phẩm.

       + Tạo nên tính hàm súc, cô đọng, giàu hình ảnh...

Câu 4 (trang 100 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

   Chọn phương án D. Tùy từng ngữ cảnh mà hàm ý có một hay một số tác dụng của nó.

Câu 5 (trang 100 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

   Chọn đáp án:

   -Ai mà chẳng thích?

   -Hàng chất lượng cao đấy!

   -Xưa cũ trái đất rồi.

   - Ví đem vào tập đoạn trường

   Thì treo giải Nhất chi nhường cho ai?

shoppe