Đăng ký

Soạn bài: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn (Siêu ngắn)

740 từ Soạn bài

Câu 1 (trang 180 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

   + Một vài hoạt động phỏng vấn và trả lời phỏng vấn: trong chương trình thời sự quốc gia - phỏng vấn người dân về hiện tượng xã hội, phỏng vấn người có thẩm quyền về một vấn đề có tầm quan trọng, phỏng vấn tuyển nhân sự,...

   + Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn nhằm thu thập, cung cấp thông tin về chủ đề được nói đến.

Câu 2 (trang 180 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

   + Nói như thế không đúng.

   + Chỉ khi phỏng vấn, con người cá nhân mới nói lên được tiếng nói, quan điểm của mình, các vấn đề xã hội mới được làm sáng tỏ.

1. Chuẩn bị phỏng vấn

a.

   + Chỉ xác định được hỏi cái gì, để làm gì và hỏi ai thì chưa đủ.

   + Phải chuẩn bị cả việc hỏi như thế nào.

b.

   + Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không: biết được thông tin cần thiết về ứng viên, khả năng giao tiếp của ứng viên.

   + Vì sao bạn muốn nhận công việc này: thái độ, suy nghĩ, mong muốn của ứng viên với công việc.

   + Bạn biết gì về công ti chúng tôi: sự tìm hiểu, am hiểu của ứng viên về môi trường làm việc.

   + Bạn sẽ làm gì để cống hiến cho công ti: thái độ, triển vọng của ứng viên.

   + Bạn nghĩ gì về vị trí công tác mà bạn sẽ nhận: sự am hiểu của ứng viên về công việc, thái độ của họ với công việc.

   + Bạn có tin vào sở trưởng của mình không: sự tự tin của ứng viên.

   + Để thu thập được nhiều thông tin, người phỏng vấn nên chọn cách hỏi B.

2. Tiến hành phỏng vấn

a. Không. Vì sẽ có những thông tin phát sinh từ câu trả lời của người trả lời phỏng vấn.

b. Người phỏng vấn cần có thái độ nghiêm túc, kiên nhẫn, có lúc phải cứng rắn, quyết liệt.

c. Kết thúc phỏng vấn, người phỏng vấn phải cảm ơn.

3. Biên tập sau khi phỏng vấn

a. Không được phép, vì phỏng vấn phải đảm bảo tính khách quan, chân thực.

b. Không, vì nó khiến cho bài phỏng vấn trở nên rườm rà.

Học sinh khảo sát một buổi phỏng vấn, tưởng tượng mình là người trả lời phỏng vấn và là người phỏng vấn để thực hành các bài tập ở phần luyện tập.

Qua bài học, học sinh nắm bắt được mục đích của một cuộc phỏng vấn, đồng thời hiểu rõ những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động phỏng vấn và đối với người trả lời phỏng vấn, từ đó, tạo những nền tảng cơ bản để phục vụ cho những kế hoạch trong tương lai của bản thân.

shoppe