Đăng ký

Soạn bài: Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn (Siêu ngắn)

32 từ Soạn bài

Học sinh thực hành cá nhân và thực hành theo nhóm dựa trên các bước gợi ý mà SGK đã đưa ra.

shoppe