Đăng ký

Soạn bài Ôn tập giữa học kì I: (Tiết 9) - Soạn tiếng việt lớp 2

   Đọc thầm bài “Đôi bạn” sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 1, trang 75  để chọn đáp án đúng. 

   1. Búp Bê làm những việc gì?

  a) Quét nhà và ca hát.

  b) Quét nhà, rửa bát và nấu cơm.

  c) Rửa bát và học bài.

  2. Dế Mèn hát để làm gì?

  a) Hát để luyện giọng.

  b) Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn.

  c) Muốn cho bạn biết mình hát rất hay.

 3. Khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê đã làm gì?

  a) Cảm ơn Dế Mèn.

  b) Xin lỗi Dế Mèn.

  c) Cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mèn

  4. Vì sao búp bê cảm ơn Dế Mèn?

  a) Vì Dế Mèn đã hát tặng Búp Bê.

  b) Vì tiếng hát của Dế Mèn giúp búp bê hết mệt.

  c) Vì cả hai lí do trên.

   5. Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai là gì?

   a) Tôi là Dế Mèn.

   b) Ai hát đấy?

   c) Tôi hát đây.

 

shoppe