Đăng ký

Soạn bài Ôn tập giữa học kì I: (Tiết 1) - Soạn tiếng việt lớp 2

1 . Xếp các từ “bạn bè, bàn, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng” vào bảng dưới đây:

2. Tìm thêm các từ khác xếp vào bảng.

Chỉ người

Chỉ đồ vật

Chỉ con vật 

Chỉ cây cối

bàn bè

bàn

thỏ 

 chuối

hùng

xe đạp

mèo

  xoài

bác sĩ

bút

  cam

bộ đội

bảng

trâu

 chanh

công nhân

thước

ngựa

  sầu riêng

shoppe