Đăng ký

Soạn bài Ôn tập giữa học kì I: (Tiết 2) - Soạn tiếng việt lớp 2

 

 1. Đặt 2 câu theo mẫu:

 

ai (cái gì, con gì)

là gì? 

Mẫu: Bạn Lan

là học sinh giỏi. 

   Thực hành:

    Câu 1: Mẹ em là cô giáo 

   hoặc: Bố em là bác sĩ.

   Câu 2: Bố em là một nông dân giỏi.

   hoặc: Ngoại của em là một thầy giáo đã về hưu.

   2. Ghi vào chỗ trông tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái.

   2-1. Gợi ý:

   Em lật trang 56 sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 1. Bài tập đọc đầu tiên của tuần 7 là bài “Người thầy cũ” trong bài có hai nhân vật Dũng và chú  Khánh (bố Dũng).

  Tuần 8 bài “Người mẹ hiền” có Minh, Nam. Bài “Bàn tay dịu dàng” có An. Em sắp xêp lại tên nhân vật theo thứ tự a, b, c..

  Thực hành

   

Tuần Tên bài tập đọc( có nhân vật mang tên riêng) Tên riêng nhân vật sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái
7,8

    - Bàn tày diu dàng

- Người thầy cũ

- Người mẹ hiền

 An

Dũng

Khánh

Minh 
Nam

 

shoppe