Đăng ký

Soạn bài Ôn tập giữa học kì I: (Tiết 5) - Soạn tiếng việt lớp 2

   Dựa theo bức tranh trả lời câu hỏi. 

  Em quan sát kĩ từng bức tranh, xem bức tranh vẽ gì? Rồi căn cứ theo câu hỏi gợi ý ở dưới bức tranh để trả lời từng câu hỏi một.

   Bức tranh 1

  Hàng ngày, mẹ thường đưa Tuấn đến trường trên chiếc xe Honda.

 Cả mẹ và Tuấn đều đội nón bảo hiểm.

   Bức tranh 2

   Hôm nay, mẹ không đưa Tuấn đến trường được vì mẹ bị ốm. Bác sĩ đang chăm sóc cho mẹ.

   Bức tranh 3

   Tuấn lấy nước cho mẹ uống.

   Bức tranh 4

   Đến giờ đi học, Tuấn tạm biệt mẹ, vai đeo cặp vui vẻ, tự tin đến trường một mình.

shoppe