Đăng ký

Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: (Tiết 9) - Soạn tiếng việt lớp 2

BÀI LUYỆN TẬP

   1. Đọc thầm bài “Bác Hồ rèn luyện thân thể”.

   2. Dựa theo nội dung của bài “Bác Hồ rèn luyện thân thể” chọn câu trả lời đúng.

   1. Câu chuyện này kể về việc gì?

  a. Bác Hồ rèn luyện thân thể.

  b. Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc.

  c. Bác Hồ tập leo núi với bàn chân không.

  2. Bác Hồ rèn luyện thân thể bằng những cách nào?

   a. Dậy sớm luyện tập.

  b. Chạy, leo núi tập thể dục.

  c. Chay, leo núi, tắm nước lạnh.

  3. Những cặp từ nào dưới dây cùng nghĩa với nhau?

  a. leo-  chạy

  b. chịu đựng - rèn luyện

  c. luyện tâp - rèn luyện

 4. Bộ phận in đậm trong câu: “Bác ở bờ suối", trả lời cho câu hỏi nào?                          

   a. Làm gì?

   b. Là gì?

   c. Như thế nào?

  5. Bộ phận in đậm trong câu: “Bác tắm nước lạnh, để luyện chịu đựng với giá rét trả lời cho câu hỏi nào.

 a. Vì sao? 

 b. Để làm gì?

 c. Khi nào?