Đăng ký

Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: (Tiết 5) - Soạn tiếng việt lớp 2

   1. Kiểm tra tập đọc: (Luyện đọc những bài đọc đã học).

   2. Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau:

   a. Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen: “Cháu bà giỏi quá !"

   - Đáp: “Bà quá khen, thưởng ngày cháu cùng bặt ti vi cho bố mẹ xem đây ạ!"

   b. Em hát và múa cho dì xem. Dì khen: "Cháu hát hay, múa dẻo quá!"

   - Đáp: “Cháu cám ơn dì! Cháu sẽ cố gắng nhiều nữa ạ!”

   c. Bạn em va vào bàn, làm rơi cái lọ. Em nhanh tay đỡ dược. Bạn khâm phục: “Cậu nhanh thật đấy!”

   - Đáp: Cậu quá khen, mình thuộc loại chậm rì dấy!

   3. Đặt câu hỏi có cụm từ “vì sao” cho các câu.

   a. Vì khôn ngoan, Sư Tử điều binh khiển tường rất tài.

   - Vì sao Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài?

   b. Vì gấu trắng có tính tò mò, người thủy thủ thoát nạn.

   - Vì sao người thủy thủ thoát nạn?

   c. Thủy Tinh đuổi đánh Sơm Tinh vì ghen tức.

   - Thủy Tinh đuổi đánh Sơn Tinh, vì sao?