Đăng ký

Soạn bài Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II: (Tiết 2) - Soạn tiếng việt lớp 2

   Kiểm tra đọc: (Luyện đọc các bài đọc đã học).

  Tìm các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới dây:

    Em vẽ làng xóm                                   Em quay đầu đỏ

   Tre xanh, lúa xanh                                Vẽ nhà em ở

   Sông máng lượn quanh                        Ngói mới đỏ tươi

 Một dòng xanh mát                              Trường học trèn đồi

Trời mây bát ngát                                  Em tô đỏ thắm

Xanh ngắt mùa thu...

(Đó là những từ được gạch dưới trong bài thơ trên).

       3. Đặt câu với mỗi từ em vừa tìm được ở bài tập 2:

     Gợi ý:

    - Tre, lúa thế nào?                                                                   

    - Một dòng thế nào?

    - Mùa thu ra sao?

    - Em quay đầu màu gì?

    - Ngói mới màu gì?

    - Em tô thế nào?

   4. Đặt câu hỏi có cụm từ “khi nào” cho những câu sau:

   a. Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét, cóng tay.

   Khi nào trời rét cóng tay?

   b. Vào những đêm có tráng sao, lũy tre làng đẹp như tranh vẽ.

   Khi nào lũy tre làng đẹp như tranh vẽ?

   c. Chủ Nhật tới, cô giáo đưa cả lớp đi thăm vườn thú.

   Khi nào cô giáo, đưa cả lớp đi thâm vườn thú.

   c. Chúng tôi thường về thăm ông .bà vào những ngày nghỉ.

   Chúng tôi thường về thăm ông bà khi nào?