Đăng ký

Soạn bài Ôn tập cuối học kì II: (Tiết 3) - Soạn tiếng việt lớp 2

     1. Kiểm tra đọc: (Luyện đọc lại các bai đọc đã học)

   2. Đặt câu hỏi có cụm từ “ở đâu” cho những câu sau:

   a. Giữa cánh đồng, đàn trậu đang thung thăng gặm cỏ.

      Ở đâu đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ?

   b. Chú mèo mướp đang nằm lì bên động tro ấm trong bếp.

     Chú mèo mướp đang nằm lì ở đâu?

   c. Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa.

       Tàu Phương Đông buông neo đâu?

   d. Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo.

      Ở đâu một chú bé đang say mê thổi sáo?

3. Điền vào mỗi ô trống trong truyện vui sau dấu chấm hỏi hay dấu phẩy.

   Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn:

  - Chiến này, mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào?

   Chiến đáp;

 - Thế bố cậu là bác sĩ răng, sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào?