Đăng ký

Phần thực hành 1 trang 31 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Phần thực hành 1 trang 31 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Thực hành 1 trang 31 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

a, Ư(11) = {1; 11} => Số 11 là số nguyên tố vì chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.

    Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}                                           

    Ư(25) = {1; 5; 25}

=> Số 12 và 25 là hợp số vì có nhiều hơn 2 ước.

b, Lan nói nếu số tự nhiên không phải là số nguyên tố thì là hợp số. Em không đồng ý. Bởi vì số 0 và số 1 không là số nguyên tố cũng không là hợp số.

 

shoppe