Đăng ký

Bài 2 trang 33 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 2 trang 33 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

     Lớp Hoàng có 37 học sinh. Trong một lần diễn tập, lớp muốn xếp thành các hàng có cùng số bạn để được một khối hình chữ nhật có ít nhất hai hàng. Các bạn có thể thực hiện được không?

     Vì 37 là số nguyên tố chỉ chia hết cho 1 và chính nó nên không thể chia được các cặp số.

     Các bạn lớp hoàng không thực hiện được.

 

 

shoppe