Đăng ký

Nghị luận xã hội: Bàn về vấn để tu dưỡng đạo đức của thanh niên trong xã hội hiện nay

798 từ

Nghị luận xã hội: Bàn về vấn để tu dưỡng đạo đức của thanh niên trong xã hội hiện nay

Tình thương là hạnh phúc của con người, là tình cảm cao đẹp thuộc về bản chất của người lao động.

Dân tộc Việt Nam ta xây dựng đất nước trên tình thương và đấu tranh : thương nước, thương nhà, thương người, thương mình ; đồng thời đấu tranh kiên cường bất khuất chống cường quyền, chống xâm lược. Dân tộc ta có tinh thần yêu nước rất cao, đồng thời là một dân tộc giàu lòng nhân ái. Ngày nay, trong thời kì mới của đất nước, người thanh niên cần phải ra sức tu dưỡng và rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp ấy. Tất cả những phẩm chất tốt đẹp đó phải được thể hiện thông qua những việc làm cụ thể, qua nếp sống, qua việc tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Trên đường đi, thanh niên phải nhường bước cho người cao tuổi, phải đỡ gánh nặng cho cụ già, phải dìu bà lão qua cầu, qua suối. Những việc như thế thanh niên không thể làm ngơ, và đó cũng không phải là việc gì quá khó đối với thanh niên nếu như họ biết hết lòng kính yêu những ông gì, bà lão. Như vậy là biết khiêm nhường và tôn trọng phụ nữ. Sỗ sàng, thô bạo đối với phụ nữ là hành vi xấu, đáng chê trách.

Trong xã hội ta, nhiều thanh niên biết tỏ lòng thương yêu, quý mến nhân dân bằng những hành động dũng cảm và hào hiệp ; lúc chiến tranh thì xông pha lửa đạn ; lúc bình thường thì giúp trẻ em bị tai nạn, đỡ đần người đi đường bị bệnh,… Những việc làm mang nội dung đạo đức tốt đẹp của người thanh niên mới như thế rất đáng biểu dương, khuyến khích.

Thanh niên cũng phải dành thì giờ nhất định để giúp cha mẹ, chăm sóc các em, làm những công việc nhà,..Những việc làm tuy nhỏ nhặt như thế nhưng cũng đã chứng tỏ rằng mình biết quan tâm, yêu thương gia đình.

Tóm lại, người thanh niên trong xã hội ngày nay cần phải có lòng thương yêu, giúp đỡ mọi người, kính trọng cha mẹ và người thân, sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng,.. thì đó mới thật sự là một người có bản lĩnh.

shoppe